Przekazanie 1% kosztuje niewiele, a w życiu naszych podopiecznych zmienia bardzo dużo. Sterylizacje, leczenie, zakup karmy, tworzenie domów tymczasowych, pomoc kotom wolno żyjącym…

Przekazując 1% pomagasz naszej fundacji

Przekazując nam swój 1% pomagasz rozwijać naszą działalność na wszystkich tych płaszczyznach oraz rozszerzać ją o kolejne. Zostało nam do zrobienia jeszcze bardzo dużo. Kociej biedy na każdym kroku jest przecież tak wiele, a funduszy i ludzi, którzy pomagają wciąż nie wystarcza…

Nasza Fundacja jest w stanie działać tylko dzięki Waszej pomocy. Przekazując nam swój 1% z całą pewnością ratujesz co najmniej jedno kocie istnienie.

Warto o tym pamiętać wypełniając deklarację podatkową.

Co zrobić by przekazać 1% podatku dla naszej fundacji?

Aby przekazać nam swój 1 % podatku za 2018 rok, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać:

  1. Nazwę OPP (124): Fundacja Agapeanimali,
  2. KRS (125): 0000273953,
  3. Kwotę 1 % podatku należnego (126), po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Pamiętajcie, że przekazując 1% niczego nie tracicie, kwotę odpowiadającą 1% przelewa za Was Urząd Skarbowy!

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

podatkuFanimani