Przekazanie 1.5% kosztuje niewiele, a w życiu naszych podopiecznych zmienia bardzo dużo. Sterylizacje, leczenie, zakup karmy, tworzenie domów tymczasowych, pomoc kotom wolno żyjącym…

Przekazując 1.5% pomagasz naszej fundacji

Przekazując nam swój 1.5% pomagasz rozwijać naszą działalność na wszystkich tych płaszczyznach oraz rozszerzać ją o kolejne. Zostało nam do zrobienia jeszcze bardzo dużo. Kociej biedy na każdym kroku jest przecież tak wiele, a funduszy i ludzi, którzy pomagają wciąż nie wystarcza…

Nasza Fundacja jest w stanie działać tylko dzięki Waszej pomocy. Przekazując nam swój 1.5% z całą pewnością ratujesz co najmniej jedno kocie istnienie.

Warto o tym pamiętać wypełniając deklarację podatkową.

Co zrobić by przekazać 1.5% podatku dla naszej fundacji?

Aby przekazać nam swój 1.5 % podatku za 2023 rok, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać:

  1. Nazwę OPP (124): Fundacja Agapeanimali,
  2. KRS (125): 0000273953,
  3. Kwotę 1.5% podatku należnego (126), po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Pamiętajcie, że przekazując 1.5% niczego nie tracicie, kwotę odpowiadającą 1.5% przelewa za Was Urząd Skarbowy!

podatkuFanimaniFacebookInstagram