Fundacja Agapeanimali powstała w roku 2007 w celu niesienia pomocy zwierzętom, poprawy warunków ich bytowania i walki z wszechobecną bezdomnością. Bezdomnością, która najbardziej widoczna jest w nieustannie przepełnionych schroniskach, przytuliskach i azylach, gdzie porzucane i niechciane zwierzęta tęsknią za domami, których nikt nie może im zaoferować.

Cały czas robimy wszystko, by wzbudzić wśród ludzi zainteresowanie krzywdą i cierpieniem, wywołać wrażliwość na życie wokół nas i namawiać do odpowiedzialności za stworzenia żyjące z nami, żyjące obok nas.

Człowiek jest jedynym gatunkiem zagrażającym innym stworzeniom i jedynym, który może i powinien je chronić. Obojętność wobec innych istot żyjących sprawia, że zatracamy własną tożsamość, przestajemy odczuwać i postrzegać naturę oraz zapominamy, że tak samo jak inne stworzenia jesteśmy jej częścią.

Zajmujemy się pomocą zwierzętom ponieważ nie potrafimy przejść obok nich obojętnie, ponieważ chcemy i kochamy ratować, troszczyć się i cieszyć z każdego uratowanego stworzenia.

Fundację tworzą przede wszystkim ludzie. Tylko dzięki nim jesteśmy w stanie działać. Całą pracę na rzecz fundacji wykonujemy poza obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, których nam również nie brakuje. Jesteśmy organizacja charytatywną, nikt z nas nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę a wszystkie fundusze, które otrzymujemy od życzliwych nam osób przekazujemy na pomoc potrzebującym zwierzętom.

podatkuFanimaniFacebookInstagram