Numer konta Fundacji

Raiffeisen Bank Polska S.A.
6104 oddział w Poznaniu

56 1750 0012 0000 0000 2881 0326

Dane dla przelewów zagranicznych

RCBWPLPW PL 56 1750 0012 0000 0000 2881 0326

podatkuFanimani